Subsidie voor camera bij boring naar aardwarmte

Deep Atlas uit de stad Groningen is straks het eerste bedrijf van Nederland dat met een speciale camera kan zien of een locatie geschikt is voor een boring naar aardwarmte. Het bedrijf kreeg voor de aanschaf van de zogenaamde SWIR hyperspectraal camera 38 duizend euro subsidie uit het Coronafonds van de provincie Groningen. Deep Atlas levert met de techniek een bijdrage aan de verduurzaming van energiegebruik.

Duurzame warmte

Aardwarmte is een duurzame energiebron. Bijna de helft van ons energieverbruik gaat op aan verwarming en moet naar duurzame warmtebronnen omgezet worden. Aardwarmte gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie als vervanger van (fossiel) aardgas. Door in te zetten op duurzame warmte en daarmee het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, wordt CO2-uitstoot gereduceerd. Bij de transitie naar aardwarmte zijn diepe boringen nodig en dat vergt forse investeringen.

Softwarepakket

Deep Atlas BV is een jonge onderneming. Het bedrijf heeft recent een softwarepakket ontwikkeld om de grote hoeveelheid data te kunnen verwerken die nodig is bij het analyseren van zogenaamde korte-golf infrarood (SWIR) metingen. Dit zijn scans van gesteentemonsters uit de diepe ondergrond die voor (mogelijke) boringen kunnen worden geanalyseerd op hun doorstroombaarheid. De camera wordt ingezet om geschikte locaties te vinden voor boringen naar aardwarmte. Het bedrijf werkt hierbij nauw samen met de Rijksuniversiteit Groningen.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie komt uit de Regeling Innovatief en Duurzaam MKB. Met deze regeling ondersteunt de provincie innovatieve en duurzame projecten van midden-en kleine bedrijven (mkb). Het gaat om projecten die bijdragen aan een toekomstbestendige economie. De regeling komt voort uit het Coronafonds dat bedoeld is om Groningen sterker uit de coronacrisis te laten komen.

Subsidie voor camera bij boring naar aardgaswarmte – Groninger Internet Courant (gic.nl)